Werkzaamheden

Gebruikelijke Notariële Werkzaamheden

U kunt op ons kantoor terecht voor alle gebruikelijke (klassieke) werkzaamheden van de notaris, zoals leveringen, hypotheken, verdelingen, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testamenten of levenstestamenten.
Voor deze werkzaamheden hanteren wij zoveel mogelijk standaardtarieven, waarvoor u een vrijblijvende offerte aan kunt vragen.

De communicatie van ons kantoor loopt via uw Online Dossier. Dit is een beveiligde omgeving waarin de correspondentie met ons kantoor plaatsvindt. Uw conceptakte(n), nota’s en uw (ingevulde) vragenlijsten worden hierin klaargezet. Na het tekenen van de akte(n) kunnen wij uw afschrift(en) (kopie) in uw online dossier plaatsen, zodat u deze kunt blijven raadplegen (uw digitale kluis). Uiteraard ontvangt u na het ondertekenen van uw akten ook papieren afschriften.

Ook kan de notaris u begeleiden bij uw echtscheiding, zodat u alles bij één persoon kunt regelen, inclusief de uiteindelijke verdeling van uw woning.

De notaris als mediator

Wat is mediation?

Mediation is niets anders dan het oplossen van uw conflict onder begeleiding. Een groot voordeel van mediation is dat een zaak vaak sneller wordt opgelost dan wanneer die voor de rechter komt. Daarom is het in veel gevallen goedkoper. Uit onderzoek van de Raad bij rechtbanken blijkt dat in twee/derde van de gevallen mediation binnen 15 weken is afgerond. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Om wat voor soort conflict het ook gaat, zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Doordat u en de wederpartij zelf met de oplossing komen, sluit de oplossing vaak ook beter aan op de wensen van u en de ander. De kans op een duurzame afspraak en een redelijke verstandhouding is na een succesvolle mediation dan ook groter dan bij een rechtszaak.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation komt u samen met de wederpartij tot een oplossing. Het gaat er daarbij minder om wie er juridisch 'gelijk' heeft, maar om een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om naar een oplossing te zoeken, heeft mediation kans van slagen.

Wat zijn de kosten voor mediation

De kosten zijn € 180,- per uur (inclusief btw). De partijen die een mediator inschakelen, betalen die kosten gezamenlijk. Doorgaans worden deze kosten gelijk verdeeld, maar de partijen kunnen onderling natuurlijk tot een andere oplossing komen. Gemiddeld duurt mediation tussen de 2 en 8 uur, verdeeld over een aantal gesprekken. Mediation kost dus meestal tussen de € 360,- en € 1.440,-. Voordat het mediation-traject begint, maakt u afspraken over de kosten en de verdeling daarvan. Ook wanneer mediation mislukt, moeten de gemaakte kosten aan de mediator worden betaald. Let wel: in de praktijk is het al gauw goedkoper een conflict via mediation op te lossen dan via de rechter.

(Bron: Raad voor Rechtsbijstand)

Wanneer u wilt weten wat wij op het gebied van mediation voor u kunnen betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Uw echtscheiding regelen via de notaris

Ook voor het einde van uw relatie kunt u bij ons terecht.

Waarom via de notaris?

Het voordeel van het regelen van uw (echt)scheiding via de notaris is dat de hele echtscheiding door één kantoor wordt geregeld. Een ander voordeel is dat een notaris onafhankelijk en onpartijdig dient te werken en derhalve gewend is om voor de belangen van beide partijen op te komen. Uitgangspunt zijn de door u zelf gemaakte afspraken, die niet via advocaten zijn uit onderhandeld of door een rechter zijn opgelegd.

Hoe verloopt de procedure?

De afspraken die u met elkaar maakt worden vastgelegd in een notariële akte - het zogenoemde (echt)scheidingsconvenant -, dat door u beiden en de notaris wordt ondertekend. Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Wij schakelen daar een advocaat voor in. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de kosten?

De afwikkeling van uw echtscheiding werkt op basis van uurtarief. Meestal zijn er enkele besprekingen nodig. Na een eerste intake gesprek kan er een inschatting van de kosten worden gemaakt, zodat u toch duidelijkheid over de uiteindelijke kosten van uw echtscheiding heeft.

Aan de hand van gehouden besprekingen wordt het convenant opgesteld. Zaken die geregeld kunnen worden in het convenant zijn: de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, het ouderschapsplan, de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, de pensioendeling. Verder kunnen er nog kosten bijkomen zoals het verdelen en weer op één naam zetten van de woning, het regelen van een nieuwe hypotheek, het aankopen van een andere woning of het opstellen van een nieuw testament maar dat kost minder omdat veel gegevens al bij de notaris bekend zijn.
Wat voor een echtscheiding geldt, geldt natuurlijk ook ten aanzien van de verbreking van een samenwoningsrelatie.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, maakt u dan vrijblijvend een afspraak met ons kantoor.