Werkzaamheden

Gebruikelijke Notariële Werkzaamheden

U kunt op ons kantoor terecht voor alle gebruikelijke (klassieke) werkzaamheden van de notaris, zoals leveringen, hypotheken, verdelingen, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testamenten, levenstestamenten, oprichten van een vereniging, stichting of een B.V. etc.
Voor deze werkzaamheden hanteren wij zoveel mogelijk standaardtarieven, waarvoor u een vrijblijvende offerte aan kunt vragen.

De communicatie van ons kantoor loopt via uw Online Dossier. Dit is een beveiligde omgeving waarin de correspondentie met ons kantoor plaatsvindt. Uw conceptakte(n), nota’s en uw (ingevulde) vragenlijsten worden hierin klaargezet. Na het tekenen van de akte(n) kunnen wij uw afschrift(en) (kopie) in uw online dossier plaatsen, zodat u deze kunt blijven raadplegen (uw digitale kluis). Uiteraard ontvangt u na het ondertekenen van uw akten ook papieren afschriften.

Maar tevens kunt u op ons kantoor terecht wanneer u de notaris als executeur in uw testament wenst te benoemen of als bewindvoerder, als gevolmachtigde in uw levenstestament of als toezichthouder wanneer u bijvoorbeeld uw (oudere) familieleden of vrienden daar niet (meer) mee wilt belasten.

Ook kan de notaris u begeleiden bij uw echtscheiding, zodat u alles bij één persoon kunt regelen, inclusief de uiteindelijke verdeling van uw woning.

De notaris als uw executeur, gevolmachtigde of toezichthouder

Nadenken over uw nalatenschap of over de periode dat u wellicht niet meer in staat bent uw eigen belangen te behartigen, is geen leuk onderwerp maar wel belangrijk. Wie moet uw zaken regelen als u dat zelf niet meer kunt? En na uw overlijden, wie voert uw testament uit? Wie benoemt u tot executeur en wat moet degene dan allemaal voor u regelen? Wat legt u vast?

Wanneer u daar niet uw familie of vrienden mee wilt belasten, wanneer zij niet meer daartoe in staat zijn, of wanneer u het lastig vindt om iemand daar voor te benaderen, kan het benoemen van de notaris als uw executeur in uw testament of als gevolmachtigde of toezichthouder in uw levenstestament een oplossing zijn.

Als executeur zorgt de notaris voor de afwikkeling van uw nalatenschap zoals u dat wenst.

Als gevolmachtigde behartigt de notaris uw belangen wanneer u dat zelf niet meer kunt.

Als toezichthouder controleert de notaris als onafhankelijk deskundige degene die door u is aangewezen als gevolmachtigde.

Wanneer u wilt weten wat wij op dit gebied voor u kunnen betekenen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Uw echtscheiding regelen via de notaris

Ook voor het einde van uw relatie kunt u bij ons terecht.

Waarom via de notaris?

Het voordeel van het regelen van uw (echt)scheiding via de notaris is dat de hele echtscheiding door één kantoor wordt geregeld. Een ander voordeel is dat een notaris onafhankelijk en onpartijdig dient te werken en derhalve gewend is om voor de belangen van beide partijen op te komen. Uitgangspunt zijn de door u zelf gemaakte afspraken, die niet via advocaten zijn uit onderhandeld of door een rechter zijn opgelegd.

Hoe verloopt de procedure?

De afspraken die u met elkaar maakt worden vastgelegd in een notariële akte - het zogenoemde (echt)scheidingsconvenant -, dat door u beiden en de notaris wordt ondertekend. Vervolgens wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Wij schakelen daar een advocaat voor in. Vervolgens spreekt de rechter de echtscheiding uit. De echtscheiding komt daarna formeel tot stand door inschrijving van de beschikking van de rechter in de registers van de burgerlijke stand.

Wat zijn de kosten?

De afwikkeling van uw echtscheiding werkt op basis van uurtarief. Meestal zijn er enkele besprekingen nodig. Na een eerste intake gesprek kan er een inschatting van de kosten worden gemaakt, zodat u toch duidelijkheid over de uiteindelijke kosten van uw echtscheiding heeft.

Aan de hand van gehouden besprekingen wordt het convenant opgesteld. Zaken die geregeld kunnen worden in het convenant zijn: de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen, het ouderschapsplan, de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie, de pensioendeling. Verder kunnen er nog kosten bijkomen zoals het verdelen en weer op één naam zetten van de woning, het regelen van een nieuwe hypotheek, het aankopen van een andere woning of het opstellen van een nieuw testament maar dat kost minder omdat veel gegevens al bij de notaris bekend zijn.
Wat voor een echtscheiding geldt, geldt natuurlijk ook ten aanzien van de verbreking van een samenwoningsrelatie.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, maakt u dan vrijblijvend een afspraak met ons kantoor.