Korte geschiedenis van het kantoor

Sedert 1888 is het Notariskantoor in Wageningen gevestigd en sedert 1917 aan het 5 Meiplein (vroeger Veerstraat).
Het is dan ook het oudste notariskantoor van Wageningen.
De oud-notarissen zijn :

  • dhr. J.J. de Wit : vanaf 1 januari 1888 tot 31 december 1916
  • dhr. G. Sluis : vanaf 1 mei 1917 tot 1 januari 1955
  • dhr. J.A. Sluis : vanaf 1 januari 1956 tot 31 december 1962
  • dhr. Chr. J.E. Engelberts : vanaf 1 januari 1963 tot 1 januari 1970
  • dhr. A.N. Kersten : vanaf vijftien juli 1970 tot 1 mei 1984
  • dhr. L. de la Rambelje : vanaf 15 augustus 1984 tot dertig juni 2006
  • mw. E. Jansen : in functie vanaf 1 juli 2006 tot heden.

Korte geschiedenis Nederlandse notariaat

Het Latijnse notariaat vormt de basis voor het Nederlandse notariaat. De kerntaak is het op schrift regelen van de rechtsverhouding tussen partijen die zich in vrede tot de notaris wenden.
Kernbegrippen : onafhankelijkheid - onpartijdigheid - ministerieplicht.
Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Het notariaat bestond al in de 3e eeuw voor Christus in Egypte, waar de notaris toezicht hield op het tot stand komen van overeenkomsten. Vanuit Egypte heeft het notariaat zijn weg gevonden naar Italië en heeft zich vervolgens over West-Europa verspreid.
De oudste notariële akte uit Nederland is gedateerd in het eind van de dertiende eeuw, afkomstig van een bisschoppelijke notaris in Utrecht. De eerste algemene regeling voor het Nederlandse notariaat werd door Karel V uitgevaardigd op 21 maart 1524.
In toneelstukken uit de 19e eeuw wordt de notaris nogal eens voorgesteld als een stokoude figuur in een stoffige omgeving. Dit beeld is ontstaan in de tijd dat er voor de notaris geen leeftijdsgrens gold. De huidige leeftijdsgrens van notarissen is 70 jaar.